Інформаційно-депозитарний центр, ТОВ

Компанія ТОВ «Інформаційно-депозитарний центр «ГЛОБАЛ»(далі- Компанія)заснована в 2007 році
Напрямками роботи Компанії є професійна діяльність на ринку цінних паперів, а саме:
торгівля цінними паперами(Ліцензія серії АД № 075743 (брокерська діяльність) –діє з 02.08.2012 необмежено та Ліцензія серії АД № 075744 (дилерська діяльність) діє з 02.08.2012 необмежено), депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія серії АЕ № 286620 – діє з 12.10.2013 необмежено) та обслуговування активів інституційних інвесторів (Ліцензія серії АЕ № 286621 - діє з 12.10.2013 необмежено) Компанія є клієнтом та емітентом Національного депозитарію України,а також клієнтом депозитарію Національного Банку України. З 2009 року є членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації «Фондове Партнерство» та Асоціації «Українські Фондові Торговці». За обсягами проведених облікових операцій з цінними паперами Компанія займає 23 місце серед Депозитарних установ України станом на 1 кв. 2014 року. На сьогоднішній день обслуговує більш ніж 6000 клієнтів.