Інформаційно-депозитарний центр, ТОВ

Рішення ТОВ "ІДЦ "ГЛОБАЛ"

Депонентам депозитарної установи ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ»РІШЕННЯ №1
м. Київ 03 квітня 2015 року


У зв’язку зі змінами тарифів у Центральному Депозитарію (ПАТ «НДУ») Депозитарна установа ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ»(далі – Депозитарна установа) повідомляє про зміну Тарифів(Додаток №1) до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах(далі- Договір).
1. Назва Додатка №1 викладається у наступній редакції : «Додаток №1 до Договору про обслуговування рахунка в ЦП №Д-______________/________ від ___.___.20___р. та Рішення №1 від 03.04.2015р.» (далі--Зміни до Додатка №1).
2. Зміни до Додатка №1 вводяться з 01.05.2015р. , надаються разом з цим Рішенням у кількості 2-х екз. та будуть розміщенні на сайті Депозитарної установи в розрізі категорій Депонентів(Тарифи для юридичних осіб-резидентів, Тарифи для юридичних осіб-нерезидентів, Тарифи для професійних учасників та Тарифи для фізичних осіб) – www.idcglobal.com.ua.
3. За додатковою інформацією з приводу цього Рішення просимо звертатися за тел. /044/467-57-47 (депозитарний відділ) або писати на електронну адресу - zberigach@idcglobal.com.ua до 31.05.2015р.Директор ____________________ Д.Г. Корнієнко