Інформаційно-депозитарний центр, ТОВ

Депонентам депозитарної установи

Для виконання Рішення НКЦПФР №807 від 24.06.2013р. стосовно затверджених Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, депозитарна установа ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ» (далі - Депозитарна установа) повідомляє про необхідність укласти Додаткову угоду про внесення змін до Договору про обслуговування рахунків в цінних паперах (далі – Додаткова угода) з Депозитарною установою у строк до 05.01.2015р.
З депонентами, що до 12.10.2014р не уклали Договори про обслуговування рахунків (далі- Договори) (якщо у депонентів є тільки Договори про відкриття рахунків в цінних паперах), договірні відносини щодо операцій з цінними паперами будуть призупинені починаючи з 12.10.2014р.
Новим клієнтам, які бажають відкрити рахунки в цінних паперах в Депозитарній установі, будуть надані форми нових Договорів з обслуговування рахунків в цінних паперах, які відповідають вимогам Рішення НКЦПФР №807 від 24.06.2013р та діють з 05.08.2014р.
Всі повідомлення щодо намірів переукласти Договори, Додаткові угоди та повідомлення про зміни в Анкетних даних депонентів (зміни розпорядника(-ів), статуту, банківських реквізитів, адреси, назви, тощо) просимо направляти на електронні адреси: zberigach@idcglobal.com.ua; global-h@ukr.net: natalia@idcglobal.com.ua; evgen@idcglobal.com.ua .
Найближчим часом всі новини, повідомлення, форми документів Депозитарної установи та іншу інформацію можна буде знайти на нашому сайті: www.zberigach.com.ua .


Тел. для консультацій - /044/467-57-47, /044/390-79-91 (депозитарний відділ).