Інформаційно-депозитарний центр, ТОВ

Емітентам , які на обслуговуванні по власникам рахунків в цінних паперах в ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ»

Інформуємо Вас, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-депозитарний центр «ГЛОБАЛ»(далі - Депозитарна установа) є депозитарною установою , яка в процессі дематеріалізації відкрила та обслуговує рахунки власників(депонентів) цінних паперів Вашої установи як емітента.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», далі- Закон, власники цінних паперів емітента, які не заключали договори про обслуговування рахунків в цінних паперах з депозитарною установою ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ», повинні звернутися до неї не пізніше 12.10.2014р. задля укладення окремого Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах(далі- Договір).
Якщо до зазначеної дати власниками(депонентами) Ваших цінних паперів не будуть укладені Договори з Депозитарною установою, то відповідно до Закону вони:
- позбуваються прав приймати участь у зборах акціонерів;
- голосувати на них;
-отримувати доходи у грошових коштах у вигляді дивідендів.
Скасування усіх наведених обмежень здійснюється Депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою Договору та надання належним чином оформленного пакету документів по корегуванню анкети депонента. Отримати перелік документів та форм для проведення корегування анкети депонента можливо , звернувшись до Депозитарної установи шляхом :
- відвідання нашого офісу за адресою : м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, оф. 374;
- або написання листа на поштову адресу : 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, оф. 374;
- або написання листа на електронну скриньку : zberigach@idcglobal.com.ua
- або зателефонувавши за тел. : /044/467-57-47 ;/044/390-79-91.
Також, Емітент повинен перезаключити з Депозитарною установою Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників до 12.10.2014р. за рішенням № 47 НКЦПФР від 22.01.2014 року .